လက်ထောက်ကထိကရာထူး တိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း (မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ)

Tags: