လက်ထောက်ကထိက ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားခြင်း (မြန်မာစာ)

Tags: