၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ နေ့စားလပေး (Teaching Assitant-TA) တာဝန်ပေးအပ်ခြင်း

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများတွင် နေ့စားလပေး (Teaching Assistant – TA) အဖြစ် (၂၀-၁၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့မှစ၍ သင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများ အထောက်အကူပေးရန် တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူများစာရင်းကို အောက်ပါ Link တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 

http://www.moe.gov.mm/?q=2017-2018-ta-order