တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ မေးခွန်းပုံစံသစ်ဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ

သတင်းများ

အလယ်တန်းကျောင်းအုပ် ပြောင်းရွှေ့တန်းစီဇယား

အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အလယ်တန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

 

အထက်တန်းကျောင်းအုပ် ပြောင်းရွှေ့တန်းစီဇယား

အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အထက်တန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ် များနည်းတန်းစီဇယား

 

အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ရာထူးတိုး/ပြောင်း တန်းစီဇယားများ

အထက်တန်းပြရာထူးမှ အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ၏ တန်းစီဇယား

 

အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အလယ်တန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

 

အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော အထက်တန်းကျောင်းအုပ် ရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ် များနည်းတန်းစီဇယား

 

အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်မှ အထက်တန်းကျောင်းအုပ်ရာထူးသို့ ရာထူးတိုးလျှောက်ထားသူများ၏ အကဲဖြတ်ရမှတ်နှင့် လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား

 

ဦးစီးအရာရှိ(သိုလှောင်ရုံ)မှ လက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာ ရာထူးပြောင်း လျှောက်ထားသူ၏ လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား

 

အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော ဦးစီးအရာရှိ(ကာယ) ရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

 

အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော ဦးစီးအရာရှိ ရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်တန်းစီဇယား

 

ဦးစီးအရာရှိရာထူးသို့ ရာထူးပြောင်းလျှောက်ထားသော ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ် တန်းစီဇယား

 

ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူးသို့ ရာထူးပြောင်းလျှောက်ထားသော ဦးစီးအရာရှိများ၏ လုပ်သက်ရမှတ် တန်းစီဇယား

 

အပြောင်းအရွှေ့လျှောက်ထားသော ဒုတိယမြို့နယ်ပညာရေးမှူးရာထူးများ၏ လုပ်သက်ရမှတ်များနည်း တန်းစီဇယား

 

Pages

၂၀၁၈ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အကောင်အထည်ဖော်ရေး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (အဆင့်မြင့်ပညာကဏ္ဍ)သို့ တင်သွင်းဖတ်ကြားခဲ့သည့် စာတမ်းများ

တင်ပြသူ- ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုး၊ ပါမောက္ခချုပ်၊ ဆေးတက္ကသိုလ်(၁)၊ ရန်ကုန်)